Over Ons

Natuurlijk!Kloof met gastheer en gastvrouw Peter en Alice Hultermans en hun ‘team’ is gesitueerd in een van de mooiste, meest natuurlijke, rustieke en bosrijke omgevingen van Nederland, Bergen op Zoom. En is voor al uw feesten bij uitstek ‘the place to be!’ De naam doet het omringende natuurgebied, de vroegere ‘Kloof’ eer aan. Die zandverstuiving is echter allang verdwenen. De verrassende ligging doch zeer goede bereikbaarheid, mooie ambiance en persoonlijke service maken ‘Natuurlijk!Kloof tot een uitstekende locatie. Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid voor limousines of auto’s. Natuurlijk!Kloof de bosrijkste partyhoeve…

De Duintjes is een duingebiedje in de gemeente Bergen op Zoom. Het ligt als een eilandje in de slikken van het Markiezaatsmeer. Vóór de aanleg van de Markiezaatsdam lagen De Duintjes nog aan de Oosterschelde en was het bijbehorende strand een voor West-Brabanders populaire badgelegenheid. Er waren voorzieningen zoals een strandpaviljoen, kleedhokjes en een fietsenstalling. Zelfs de trein stopte er. Door de bouw van de Markie- zaatskade werden De Duintjes van het getij afgesneden. De recreanten vonden nieuw vertier op de Oesterdam, enkele kilometers verder. De drooggevallen schorren en slikken ontwikkelden zich, dankzij de ligging in het overgangslandschap van zoet naar zout, tot een waardevol natuurgebied. Ooit kwamen hier de meeste verschillende soorten planten per vierkante meter in heel Nederland voor. Momenteel vindt u er onder meer nog de stippelzegge, de zeeaster, het zandblauwtje, heide en brem.

Het Markiezaatsmeer is een meer en behoort grotendeels tot de gemeente Bergen op Zoom, gemeente Woensdrecht, gemeente Reimerswaal (NO van Rilland). Het is een ‘wetland’, een nat natuurgebied, van internationale betekenis. Het wordt beheerd door Het Brabants Landschap.

Het Markiezaat is een natuurgebied van het Markiezaatsmeer. Het gebied is 1.400 hectare groot en wordt beheerd door Het Brabants Landschap. Het is een ‘wetland van internationale betekenis’.

Molenplaat is een natuurgebied. Oppervlakte circa 150 hectare. Het gebied is eind 1992 aangekocht door Het Brabants Landschap en wordt sinds 1997 ontwikkeld als natuurgebied. De aankoop was uit oogpunt van natuurbehoud van strategisch belang. Het voortbestaan van dit natuurgebied in ontwikkeling kon hiermee worden veiliggesteld.

In de jaren zeventig hield Rijkswaterstaat slib over uit de Schelde-Rijnverbinding en het Bathse Spuikanaal. Om dat op te slaan, werd de Molenplaat opgespoten met zand, klei en veen. Wat weer een goede voedingsbodem vormde voor verschillende soorten flora. In 1988 werd slib, afkomstig uit het Spuikanaal, opgespoten. De Molenplaat is ruim twintig jaar een slibdepot geweest.

 

 

Niet alleen vieren de bedrijven het jubileum van medewerkers, maar ook van de organisatie zelf. Natuurlijk!Kloof bestaat 30 jaar, dus hop naar de 50 jaar, waarbij het u als klant aan niets zult ontbreken. Het is niet voor niets dat wij al zo lang bestaan. Voor het welslagen van uw feest gaat 30 jaar en meer professionele ervaring schuil, waarin Peter en Alice Hultermans natuurlijk al uw Kloofwensen meenemen. Zij bespreken met enthousiasme alle ‘in en outs’ met u, ieder feest tot een succes te maken, met ‘niet onbelangrijk’ de daaraan verbonden kosten. Zij bewaken uw budget waar velen u al zijn voorgegaan en zijn ervan overtuigd, dat zij u mede door de prachtige ligging blijvend zullen kunnen enthousiasmeren.